Argo der materiá gráfiko de lah hohnáh en la IIª Hunta de Miha.

• P’abaharse tambié deh’er Mega ehtoh retratoh i afotoh de la IIª Hunta d’ehkritoreh > Pinxà ahkí.